GIẤY ÉP PLASTIC

GIẤY ÉP PLASTIC

  • AD_0000003309

Công ty Trường Xuân chuyên cung cấp các loại giấy ép plastic khổ A3,A4,A5,A6, cmt... 

Hotline:

0979. 866. 882 – 0917. 789. 677
( Miễn phí tư vấn )

GIẤY ÉP PLASTIC

1

Giấy eplastic khổ CMT 8 x 11 -125mic

8 x 11 - 125mic

100 tập/ thùng

37,000

2

Giấy eplastic khổ 9x 12 (CP) -35mic

9 x 12 - 35mic

200 tập/ thùng

40,000

3

Giấy eplastic khổ 10 x 15 (CP1)-35mic

 

10 x 15 - 35mic

200 tập/ thùng

42,000

4

Giấy eplastic khổ 13 x 18 (CP2)-35mic

 

13 x 18 - 35mic

150 tập/ thùng

45,000

5

Giấy eplastic khổ 13 x 18 (CP2)-45mic

 

13 x 18 -45mic

100tập/ thùng

47,000

6

Giấy eplastic khổ 16 x 21 (CP3)-35mic

 

16 x 21 - 35mic

100 tập/ thùng

70,000

7

Giấy eplastic khổ 16 x 21 (CP3)-45mic

 

16 x 21 - 45mic

100 tập/ thùng

80,000

8

Giấy eplastic khổ 16 x 21 (CP3)-80mic

 

16 x 21 - 80mic

60 tập/ thùng

90,000

9

Giấy eplastic khổ 20 x 25 (CP5)-35mic

 

20 x 25 - 35mic

60 tập/ thùng

90,000

10

Giấy eplastic khổ 21  x 30 (CP6)- 35mic

 

21 x 30 - 35mic

50 tập/ thùng

95,000

11

Giấy eplastic khổ 21  x 30 (CP6)- 45mic

 

21 x 30 - 45mic

40 tập/ thùng

100,000

12

Giấy eplastic khổ 21  x 30 (CP6)- 50mic

 

21 x 30 - 50mic

40 tập/ thùng

75,000

13

Giấy eplastic khổ A4(CP6)  - 80mic

 

21 x 30 - 80mic

30 tập/ thùng

92,000

14

Giấy eplastic khổ A4(CP6)  - 125mic

 

21 x 30 - 125mic

14 tập/ thùng

170,000

15

Giấy eplastic khổ 27x 40 (CP10)-35mic

 

27 x 40 - 35mic

30 tập/ thùng

190,000

16

Giấy eplastic khổ 31x 42 (CP11)

31x 42 – 35mic

 

30 tập/ thùng

205,000

17

Giấy eplastic khổ 31x 42 (CP11)-45mic

31x 42 – 35mic

 

20 tập/ thùng

170,000

18

Giấy eplastic khổ 31x 42 (CP11)-50mic

31x 42 – 35mic

 

20 tập/ thùng

175,000

19

Giấy eplastic khổ 31x 42 (CP11)-80mic

31x 42 – 35mic

 

20 tập/ thùng

180,000

20

Giấy eplastic khổ 31x 42 (CP11)-125mic

31x 42 – 125mic

 

10 tập/ thùng

290,000

21

Giấy eplastic khổ 31x 47 (CP12)-35mic

31x 47 – 35mic

 

20 tập/ thùng

160,000

22

Cuộn màng cán nhiệt mờ khổ 31cm(màng pop)

31 x 200m

10cuộn/thùng

160.000

23

Cuộn màng cán nhiệt bóng khổ 31cm(màng pop)

31 x 200m

10cuộn/thùng

160.000

24

Cuộn màng cán nhiệt mờ khổ 32cm(màng pop)

32 x 200m

10cuộn/thùng

170.000

25

Cuộn màng cán nhiệt bóng khổ 32cm(màng pop)

32 x 200m

10cuộn/thùng

170.000

26

Cuộn màng cán nhiệt mờ khổ 63.5cm(màng pop)

31 x 200m

10cuộn/thùng

340.000

27

Cuộn màng cán nhiệt bong khổ 63.5cm(màng pop)

31 x 200m

10cuộn/thùng

340.000

Mua hàng Để lại số điện thoại

Hotline:

0979. 866. 882 – 0917. 789. 677

Để lại câu hỏi về sản phẩm chúng tôi sẽ gọi lại ngay sau 5 phút

GIẤY IN ẢNH CÁC LOẠI

0 ₫

Công ty Trường Xuân chuyên cung cấp các loại giấy in ảnh 1 mặt, 2 mặt các khổ A3, A4,....

Mua hàng
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn